Interview

Wie neemt bij u de meters op? 

Een interview met Jos Zeldenthuis directeur/eigenaar van dé Taxateur

Wie de waarde van zijn huis of bedrijfspand wil laten vaststellen en op zoek gaat naar een taxateur voor een gedegen en waardevol advies, komt vanzelf terecht bij Taxateur. Dit bureau, gevestigd in de gemeente Venhuizen bestaat sinds 1 september 1998, maar put al uit meer dan dertig jaar kennis en ervaring. Eigenaar is Jos Zeldenthuis, die in 1981 de makelaarsopleiding afsloot en zich sinds die tijd door hard werken en het volgen van vele cursussen wist te onderscheiden in de markt.

Sinds Jos Zeldenthuis in 1982 werd beëdigd is hij continu werkzaam geweest in de makelaardij. Tijdens zijn drukke werkzaamheden legde hij zich toe op de voor hem meest interessante tak van de makelaardij, de taxatie. Dit werd zelfs zijn specialisme.

Vandaar dat Zeldenthuis zijn bedrijf Taxateur noemde. ‘Ik heb lang lopen nadenken over een goede naam voor mijn bureau”, zegt hij. ‘Uiteindelijk bleek deze naam de lading gewoon het beste te dekken. Er is dus echt over nagedacht. Dat geldt ook voor het logo, waaruit je een dak van een woonhuis en een bedrijfspand kan halen. Tevens stellen de daken de grillige lijn van de onroerendgoedmarkt van de afgelopen jaren voor’.

Taxateur is naast het taxeren van woningen met name gespecialiseerd in bedrijfsmatig onroerend goed. Wie Zeldenthuis in de arm neemt kan rekenen op een gedegen en waardevol advies waarbij niet over één nacht ijs wordt gegaan.

Ik verdiep me zoveel mogelijk in het pand’, zegt hij. ‘Voor een bedrijfspand is o.a. behalve voldoende vloeroppervlakte de verhouding kantoor/werkvloer van belang alsmede aspecten als parkeerruimte en infrastructuur om een waarde te kunnen vaststellen. Zolang ik nog twijfel schrijf ik geen eindrapport. Ik speel altijd op zeker.’

Succes

Zeldenthuis kwam voor het eerst in aanraking met het makelaarsvak in 1979. Het sprak hem aan en hij besloot een opleiding te volgen. Deeltijd, want hij had destijds al een goede baan waarvoor hij regelmatig naar Frankrijk moest afreizen. Door veel in de avonduren en weekeinden te werken wist hij toch de studie met succes af te ronden in 1981.

Ik liep stage bij een makelaardij. Omdat ik al een full-time baan had moest ik de studie en de stage in mijn vrije tijd afronden. Maar ik kreeg wel het makelaardijschap onder de knie.

Het was niet altijd even makkelijk, maar toen ik uiteindelijk de proeve van bekwaamheid (nu certificering) moest afleggen haalde ik wel in één keer de beëdiging. Ik zit tegenwoordig zelf in de examencommissie en weet hoe zwaar het is. De meeste studenten halen de certificering gemiddeld pas na de tweede keer.

In 1982 werd Zeldenthuis beëdigd en trad hij toe tot de directie van een makelaarskantoor. Hij hield zich bezig met aan-en verkoop, maar in de loop der jaren legde hij zich meer toe op het taxeren van bedrijfsmatig onroerend goed. Wat hem daarin het meest aansprak was het proces van onderzoek, wikken en wegen en uiteindelijk een oordeel vellen.

Na 17 jaar was de tijd daar om het eigen bedrijf op te starten’ zegt Zeldenthuis.

Daarmee vulde ik een gat in de markt op, want er zijn amper onafhankelijke taxatiebureau’s in Nederland. De meeste taxateurs zijn werkzaam bij een makelaarskantoor en houden zich bezig met de verschillende disciplines van de makelaardij. Ik hou mij enkel bezig met het taxeren. Ik ben er van overtuigd dat het dan makkelijker is om een waardevol en eerlijk advies te kunnen geven.’


Jos Zeldenthuis vindt overigens dat er gewaakt moet worden voor makelaarskantoren die niet gecertificeerde medewerkers op pad sturen om het pand te laten optekenen om vervolgens een handtekening onder het rapport te zetten, zonder ook maar een stap in de buurt van het pand te hebben gezet.

Goed en kundig

Ik heb zelfs met name bij de taxaties voor Wet Onroerende Zaak belasting een stagiair gezien in spijkerbroek en gymschoenen die braaf alle kruisjes zette op een formulier. Dergelijke praktijken getuigen volgens mij op minachting van de klant, die tenslotte geld betaalt voor deze diensten en derhalve mag verwachten dat het goed en kundig gebeurt. Daarbij valt de berekening altijd negatief uit voor één van de partijen.

Want vroeg of laat wordt het pand opnieuw getaxeerd en dan kunnen er wel eens hele andere bedragen naar boven komen.’

Zeldenthuis hanteert daarom ook de slogan: ‘wie neemt bij u de meters op?’ Daarmee wil hij aangeven dat een medewerker best voorbereidend onderzoek mag verrichten, maar dat het echte taxeerwerk afgerond moet worden door een gecertificeerd of beëdigd makelaar-taxateur. Pas dan kan een eerlijk oordeel worden geveld, aldus de onroerend goed specialist.

Wie Jos Zeldenthuis inschakelt krijgt zo’n eerlijk oordeel. En kundig: want de makelaar put uit meer dan dertig jaar ervaring. In een oogopslag maakt hij vooraf altijd een ruwe schatting om affiniteit met het onroerend goed te krijgen.

Als het uiteindelijke bedrag teveel afwijkt van mijn eerste ingeving, dan betekent dat ik ergens iets over het hoofd zie. Dus blijft ik net zolang zoeken en rekenen totdat ik honderd procent tevreden ben. Ik sta altijd achter mijn taxaties. Alleen dan kun je klanten tevreden stellen. Per slot van rekening hangt het succes van een onderneming altijd af van tevreden klanten?

Taxateur is lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars vakgroep wonen en business.

Tevens is Jos Zeldenthuis in het bezit van het diploma Wet waardering Onroerende Zaken.